Ellen Bye Jensen

Willumsen, Van Gogh og Olivia Holm Møller bliver nævnt når man skal finde rødder og slægtskab med Ellen Bye Jensens kunst, og rigtigt er det da også, at disse ligesom Bye Jensen lader farverne i deres landskaber gløde ekspressivt, og nogle af Van Gogh´s billeder har også et linjespil, der kan minde om. Men alligevel synes jeg knapt sammenligningerne holder udover et ekspressivt udtryk. Hun er sin egen, og landskaberne er hentet fra bl.a. Fur hvor hendes dramatiske linjespil ikke er langt fra virkeligheden og farverne også blot har fået en anelse mere – måske snarere: ”farvekraft af helvede til..” som Jens Søndergaard sagde. Dramatikken udspringer måske i virkeligheden allermest af fladernes opdeling i klare former, og her er det snarere en Gauguin man kommer til at tænke på. Hvis man så kigge rpå Ellen Bye Jensens portrætter, bliver det endnu mere nærliggende.

Men hvorfor al denne søgen efter nogen at ligne, når nu hendes billeder hviler så god ti sig selv og i virkeligheden blot fortæller hvordan det føles at være netop dér, denne dag og med dette vejr…. Det gør de til gengæld overbevisende… 

Omtale i forbindelse med forsommerudstilling i Karolines Hus 2020.

Ellen Bye  Jensen, Galleri Karolines Hus, Fur

Hjemvendt  fra 2 måneders studierejse  til Umbrien, Italien i eftersommeren 2019  har  jeg  oplevet  en  på flere måder befriende udvikling i min maleproces.

Efter endt uddannelse  på Kunstskole i Ranum slog jeg  mig  ned på Fur og etablerede  i samarbejde  med min mand, Troels Madsen Galleri Karolines Hus

I  de sidste 20 år har jeg  fundet  min inspiration til mine  malerier i landskabet  på Fur i den natur, der omgiver  mig  i mine hverdage. 

På Fur har  jeg  fundet  inspirationen i landskabet  og  naturen , i lyset, i det varierede landskab med himlen, fjorden og  skrænterne som mine allestedsnærværende  motiver.

Jeg har  gennem alle  årene oplevet  en forbundethed  med landskabets  karakter på Fur og i  naturen omkring  Limfjorden, så  jeg fik den tanke, at  jeg  måske ikke kunne  male  andre steder.

Da  muligheden for et længere ophold på en lille vin- og  olivengård i Umbrien viste  sig  i 2019, måtte det  stå sin prøve. Med  bilen læsset med  malergrej  lukkede  vi Galleri Karolines Hus  ned i august , september måned med  kurs  mod  Italien.

Så stod  jeg pludselig  der foran et hvidt  lærred i et  helt anderledes  landskab.

De velkendte  skyformationer  i alskens farver  over Limfjordens gråblå kølige vande, som altid  har  fundet vej til mine  lærreder i hjemme i mit atelier var der ikke. Det nordiske purpurfarvede lys over  landskabet, som er så karakteristisk  for  Limfjordsegnene, var langt  væk.

Der var i stedet for en klar blå himmel, bjerge og skove, så langt øjet  rakte, knudrede, skulpturelle, ældgamle , sølvgrågrønne oliventræer. Jeg  kiggede dybt i malerkasse. Havde  jeg  farver  med  til at  fortolke dette landskab? Jeg  måtte  jo bare kaste  mig  ud i det.

I de følgende  uger  malede  jeg en serie landskaber.

 Det er  nogle af  disse  landskaber , jeg viser , foruden  mine landskabsmalerier fra Fur.

Med naturen og landskabet på Fur som inspiration arbejder Ellen Bye Jensen fra sit atelier i Karolines Hus med sine landskabsmalerier i olie.

Landskabsbilleder

Motiverne i mine landskabsbilleder opstår i kraft af vejrets skiftende belysninger og årstidernes skiften. Lyset fra fjorden, skyernes former, himlens farver over landskabet og Furs varierede natur er min store inspirationskilde. Det er farverige og intuitive billeder. Landskaberne på lærredet kan ikke objektivt genfindes i en bestemt udsigt fra et punkt i landskabet. Jeg fælder eller planter gerne træer river huse ned og bygge nye huse ind i motivet, hvis jeg mener, det vil forbedre kompositionen. Jeg tilstræber at kompositionen er enkel, så man kan lade blikket falde til ro i motiverne.

Ellen Bye Jensens visionære landskabsmalerier

Det er et landskab skabt af is og ild, vejr og vind og småbitte organiske væsener, som billedkunstneren Ellen Bye Jensen maler. Som en van Gogh – en Willumsen og en Olivia Holm Møller – omskabes de ydre landskaber til indre syner fulde af stærke farver, kraftige konturer og fejende, bugtende og zig-zaggende linjer.

Ellen Bye Jensen lader sig inspirere af de konstant skiftende lysforhold i sine tolkninger af de kantede, laginddelte skrænter, de bølgende bakker, det skiftevis oprørte og blikstille hav og skyernes hastige flugt på den høje himmel.

Helhedsindtrykket er ikke dansk. Farveholdningen er nogle gange næsten middelhavsagtig, præget af skarpe, rene og glødende farver, lige så voldsom som Willumsens eksalterede naturscenerier.

På denne måde opnår Ellen Bye Jensen en grad af identifikation med det landskab, hun bebor, som er beundringsværdigt usentimental. Hendes malerier er personlige og visionære, og hendes instinktive forståelse for kompositionen og farveholdningen skaber en sikker ramme om det hele.

Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen, kunstanmelder for Jyllandsposten, bachelor i Kunsthistorie.