Hans Morten

Farve og musik er grundlæggende i Hans Mortens billeder.

Maleoplevelserne stammer ofte fra bazarer og markedspladser med spraglede folkemængder, fra cirkus, teater og koncerter.

Farvekontraster i disse motiver er den vigtigste drivkraft i maleprocessen. Men også  dufte og lyde, menneskers bevægelser, forestillingers stemningsskift fra det lyriske til det dramatiske og musikkens rytmer og kadencer forplanter sig til billederne.

Penselstrøg beskriver oplevelserne i grove træk, mens collage og geometriske former undertiden dukker op som med- og modspil i billederne. Ofte opstår uventede, ”tilfældige” virkninger, når disse forskellige udtryk møder hinanden. Under tiden spiller de forskellige udtryksformer sammen som forskellige instrumenter i et stykke musik.