Henning Elving

“Henning Elving har altid i sin billedkunst foretrukket emner med musikalske berøringsflader. I sine bronzeskulpturer har Elving arbejdet med tre grundtemaer – torsoen, figurkompositionen og homogrammet.

Fra begyndelsen af l980erne har han taget udgangspunkt i mytologiske emner, hvor han med den klassiske torso har skabt rige kropslige udtryk gennem figurernes bevægelser og draperiernes fald. I hans figurkompositioner danner figurerne et slynget sensuelt forløb om midtaksen, hvor lys og skygge veksler over den meget ujævne, nærmest ætsede overflade.

Elving har desuden skabt begrebet homogrammer, er frit oversat betyder menneskebrev. Det er en fortællemåde, hvor kunstneren benytter menneskefigurer i stedet for ord til at fortælle en historie. Homogrammerne er afledt af oldtidens skrifttegn i påskeøens rongo-rongo, i helleristninger og hieroglyffer, samtidig med at de formidler tegneseriens livlige kropssprog.”

– Weilbachs Kunstleksikon

 

Henning Elvind udstiller på Karolines Hus i perioden 24.03.18 – 21.04.18.