Niels Chr. Kirkegaard

”At male et billede af naturen er ikke et arbejde – men en passion.” ”Når inspirationen er til stede, og man ydmygt står foran et tomt hvidt lærred, er der lagt op til kamp”, fortæller Niels Chr. Kirkegaard. ”Når det lykkes, er det en sejr.” Malemåden er ekspressionistisk og motiverne er for det meste landskaber. Det har ikke ændret sig i de næsten 60 år, han har malet. Interessen for maleriet er i dag øget intenst og med et stærkere farvevalg – altid olie – maler Niels Chr. Kirkegaard sine billeder direkte fra naturoplevelser i Vestjylland og på Færøerne: her hvor naturen har sin helt egen kraft.

Freddie Davidsen, kulturchef i Silkeborg Kommune:
Niels Chr. Kirkegaard er ekspressionistisk landskabsmaler, og han udtrykker på fornemste vis sine oplevelser af og i naturen. Det er den vilde natur, der fascinerer ham – der hvor det kan være barsk. Lokaliteter, som bærer præg af, at mennesket og naturen har en evig kamp kørende.

Farverne er voldsomme, himlen sender besked om, at du ikke kan vide dig sikker – måske kommer der storm, regn, hagl eller… og så, der midt i Vorherres fantastiske sceneri ligger gården, tynget mod jorden af et kraftigt tag, et signal, at også her midt i elementernes rasen, er også trygheden, varmen, mennesket. Fantastisk!

[wpbgallery id=705]