Niels Chr. Kirkegaard

Niels Chr. Kirkegaard er autodidakt maler. 

Han har tegnet og malet hele sit liv.

Efter endt realeksamen i 1957 foreslog min far og farfar, der drev en stor engros- og detailforretning i Århus, at jeg skulle ind i forretningen. Mit største ønske var imidlertid at komme på Kunstakademiet og få en uddannelse som maler – ikke at træde ind i erhvervslivet.

Det frie liv som spejder og ophold i naturen med malerkasse og staffeli, har altid betydet noget særligt for mig. Men – min familie havde desværre en anden opfattelse: et liv som maler var den sikre vej til fattigdom og armod.

Derfor besluttede jeg mig til at tage en landbrugsuddannelse, hvor jeg havde mulighed for at være i pagt med naturen som jeg elskede, – og hvor jeg kunne male i min fritid.

Efter endte landbrugsuddannelsen med det grønne bevis i baglommen og ringe udsigt til at få mit eget landbrug, tog jeg en handelsuddannelse, der førte mig ind spændende lederjob som jeg besad til mit 63. tyvende år.

Malemåden er ekspressionistisk og motiverne er oftest landskaber med huse. Med årene har jeg fået et bredere penselstrøg og et stærkere farvevalg. Motiverne til mine malerier henter jeg fortrinsvist fra Vestjylland og Færøerne, hvor lyset og den barske natur har sin helt særlige kraft.

På min gamle BSA motorcykel fra 1929 tager jeg ud i naturen, hvor jeg samler inspiration og energi til nye projekter.

 

Niels Chr. Kirkegaard er fokuskunstner i april.