Torben Klostergaard

Tom Jørgensen skriver i “101 kunstnere, 2018″: …Det er denne evne til at fange essensen i en situation og det karakteristiske ved en krop, der er Torben Klostergaards force som skulptør. Og han gør det med både vid, bid og kunstnerisk poesi…”

Motiver
Dyr og mennesker er mine foretrukne motiver. Jeg inspireres af menneskers og dyrs adfærd og forsøger at skildre mine motiver med kærlighed, humor og respekt.
Jeg ønsker at trænge ind til kernen i motivet og bevare den skitseagtige karakter.

Metode
Mine motiver skæres hovedsageligt i polystyren og støbes i sand. Jeg bruger fotos, udklip og skitser som udgangspunkt. Polystyren er et let, men ret skrøbeligt materiale. Det appellerer til at arbejde med grove strukturer uden for mange detaljer, hvilket passer godt til mit temperament.
Desuden benytter jeg den klassiske ”cire perdue” eller ”tabt voks-teknik”. Mine arbejder er derfor alle unika.

Sandstøbning
Den færdige figur forsynes med indløb og udluftninger. Den pakkes i formsand i en formkasse. Sandet komprimeres. Bronzen smeltes og hældes i formen, hvor den brænder polystyrenen væk og udfylder hulrummet. Efter afkøling skal overflødige dele fjernes og figuren bearbejdes til det endelige resultat.